Сборни групи

Групи в централна сграда, гр.Първомай

Група „Цветя“

Учителки:

Христина Йоакимова Геленчева – старши учител

Юлия Тоскова Ангелова – старши учител

Стоянка Славома Минчева – помощник-възпитател

 

Група „Зайчета“

Учителки:

Марияна Стайкова Запрянова – старши учител

Радослава Руменова Тодорова – учител

Станка Йорданова Славчева – помощник-възпитател

 

Група „Пеперуди“

Учителки:

Мариана Димитрова Пенева – старши учител

Диана Атанасова Стайкова – старши учител

Недялка Димова Шутелева – помощник-въдпитател

 

Група „Калинки“

Учителки:

Славка Иванова Събева – главен учител

Елена Христова Димитрова – старши учител

Даниела Петрова Караславова – помощник-възпитател

 

Група във втори адрес на детската градина в с.Бяла река – СЦГ

Учителки:

Недялка Янчева Баръмова – старши учител

Янка Димитрова Тодорова – учител

Станка Иванова Димитрова – помощник-възпитател

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя