Сборни групи

Организация на групите за учебната 2017/2018г.

Работи в Вид на групата Възраст Брой групи Брой места Брой деца момчета момичета
Основна сграда Целодневна трета подготвителна група 1 22 27 10 17
Основна сграда Целодневна първа група 1 22 28 13 15
Основна сграда Целодневна втора група 1 22 23 13 10
Основна сграда Целодневна четвърта подготвителна група 1 22 24 12 12
Смесена целодневна група Целодневна трета подготвителна група 0.25 6 5 1 4
Смесена целодневна група Целодневна първа група 0.25 5 2 2 0
Смесена целодневна група Целодневна втора група 0.25 5 7 4 3
Смесена целодневна група Целодневна четвърта подготвителна група 0.25 6 4 2 2

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя