История

ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър е построена през 1967 год., специално за отглеждане и възпитаване на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.Има капацитет за 100 деца.Тя е разположена в центъра на кв.Дебър и е в голяма близост до ОУ”Георги Караславов”. Нейната обща площ е 4828кв.м.Сградата е на 2 етажа, с тухлено строителство и с три железобетонни плочи.
На първият етаж се намират две занимални със спални, стая на домакин, медицински кабинет, изолатор, методически кабинет, кухненски блок, перално помещение, кухненско помещение.
Втори етаж – две занимални със спални, кабинет на директора, учителска стая.
От 2009 год. детската градина е газифицирана, отоплението е на газ и това спомага за по-пълно удобство за отглеждането на децата при зимните условия.

Детската градина бе включена в проект ”Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай”. Благодарение на големия ремонт, който се извърши през 2010год., градината се превърна в съвременна модерна институция, която осигурява всички условия за отглеждането и възпитаването на децата. Занималните са просторни и светли, обзаведени с изключително чуство на естетика от страна на учителките, осигуряващи емоционален комфорт на децата.

Сградата в с.Бяла река е с частичен козметичен ремонт.В занималнята и спалното помещение отоплението е с климатици.
Дворът на детската градина е с площ 4216 кв.м. и включва 4 обособени площадки и тревни площи.На площадките има необходимите съоръжения за игра и отдих на децата – пързалки, катерушки, пейки.Има обособени четири пясъчника за четирите групи в детската градина. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогически изисквания при оформяне на дворното пространство

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя