Добре дошли

Децата са бъдещето! Независимо как ги наричаме – слънца, цветя и т.н., всички трябва да си дадем сметка, че държим в ръце бъдещето – като нация, като култура, като планета, като съществуване. Ако си позволим да отглеждаме индивиди, обричаме планетата на елементарно вегетиране. Но ако възпитаваме, обучаваме, образоваме децата, можем да се надяваме на развитие на цивилизацията.

Ние, падагозите от ДГ ”Пролет”, осъзнаваме това и поемаме своята отговорност! Осъзнаваме и своята роля на пръв помощник на родителите и че заедно със семейството трябва да изградим детето като личност на бъдещето!
Ценим живота, ценим бъдещето!

ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър е построена през 1967 год., специално за отглеждане и възпитаване на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Има капацитет за 100 деца. Тя е разположена в центъра на кв.Дебър и е в голяма близост до ОУ ”Георги Караславов”. Нейната обща площ е 4828кв.м. Сградата е на 2 етажа, с тухлено строителство и с три железобетонни плочи.
На първият етаж се намират две занимални със спални, стая на домакин, медицински кабинет, изолатор, методически кабинет, кухненски блок, перално помещение, кухненско помещение.
Втори етаж – две занимални със спални, кабинет на директора, учителска стая.
От 2009 год. детската градина е газифицирана, отоплението е на газ и това спомага за по-пълно удобство за отглеждането на децата при зимните условия.

Детската градина бе включена в проект ”Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай”. Благодарение на големия ремонт, който се извърши през 2010год., градината се превърна в съвременна модерна институция, която осигурява всички условия за отглеждането и възпитаването на децата. Занималните са просторни и светли, обзаведени с изключително чуство на естетика от страна на учителките, осигуряващи емоционален комфорт на децата.
Сградата в с.Бяла река е с частичен козметичен ремонт. В занималнята и спалното помещение отоплението е с климатици.

ДГ ”Пролет” съществува вече 50 години! С гордост заявяваме, че по-голямата част от населението на Дебър е преминало през детското заведение. Тук е поставено началото на патриотичното възпитание, на любовта към земята, към народните празници, към художествената литература и краеведчеството! От тук с малки стъпки са тръгнали към върховете на науката десетки лекари, инженери, писатели, учители! Ако детската градина можеше да говори, с умиление би споделила как онези, първите, прекачили прага й, днес водят за ръка внуците си, пак в същата ДГ! Поклон!

Дворът на детската градина е с площ 4216 кв.м. и включва 4 обособени площадки и тревни площи. На площадките има необходимите съоръжения за игра и отдих на децата – пързалки, катерушки, пейки. Има обособени четири пясъчника за четирите групи в детската градина. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогически изисквания при оформяне на дворното пространство

Призвание или мечта – пътят ни не лек е,
Малката ръчичка в твоята ръка
изпълва те с доверие.
Любов и топлота – даваш и намираш ти,
и укрепва малката ръка,
с тъга я следват твоите очи!
Каца малка птичка в твоите шепи,
А отлита ястреб силен – извисил криле над бурни степи!
Малки стъпки шетат във съня ти,
топуртят крачета в скъсани пантофки.
Отвориш ли очи – изпълват те деня ти,
а вечер мислиш пак за тях.... с любов!
Отваряш топли шепи – те ще излетят!
На Господа се молиш – нека да е добър за тях светът!

Марияна Запрянова
старши учител в ДГ „Пролет“

50 години ДГ „Пролет“ - 50 години моят свят вълшебен.

Документация

Годишен план на детска градина ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър за учебната 2023/2024г. ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА В ГРУПИТЕ 2023/2024г. Програма за превенция за ранно напускане на детската градина 2023/2024г. Програмна система 2023/2024г. Механизъм за противодействие на тормоза между децата 2023/2024г. Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 – 2024 година Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи Програма за приобщаващо образование ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ПРОЛЕТ”, ГР. ПЪРВОМАЙ, КВ.ДЕБЪР ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024Г. Приложение към правилник за дейността на ДГ ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023/2024г. Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024г. План за квалификационна дейност в ДГ „Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър учебна 2023/2024г. ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024Г. Етичен кодекс 2023/2024г. Дневен режим – първа група Дневен режим – втора група Дневен режим – трета група Дневен режим – четвърта група Дневен режим – смесена група Дневен режим – през неучебно време Правила за достъп и безопасност ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г. План-програма за действие за БДП 2021 година Допълнителни дейности в детската градина - графици Информация и мерки за работа в условията на COVID-19 Информация за работа по проекти Мерки за повишаване на качеството на образованието и социализацията 2023/2024г. Регионално управление на образованието – Пловдив / регламент РМС № 704 от 05.10.2018 г. Приложение 1 - мерки за трансформация модела на административно обслужване Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Заявление за прием в детска градина на територията на община Първомай – 20….. г Приложение 2 / Декларация

Новини и събития

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и...

Календар

Времето в гр. Първомай

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя